ملت ایران:ادن آزارد در فصلی که گذشت نمایش دلپذیری نداشت ولی نامش همچنان در فهرست بهترین بازیکن فصل دیده می شود.

او تابستان گذشته با ۳۲ میلیون پوند از لیل فرانسه راهی استمفورد بریج شد. بسیاری او را کریستیانو رونالدو جدید می خوانند ولی در هر حال او نتوانسته آنطور که باید خودش را در ترکیب آبی های لندن نشان دهد.

ازر در مورد فصل آینده و بازی کردن زیر نظر ژوزه مورینیو گفت: هدفم این است که مانند لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ۵۰ یا ۶۰ گل در فصل بزنم. آنها نشان دادند که رسیدن به این تعداد گل در یک فصل امکان پذیر است. پس من هم می توانم این کار را انجام دهم.

وی در ادامه عنوان کرد: در فصلی که گذشت پاس های گل زیادی به هم تیمی هایم دادم و گل های کمی وارد دروازه حریفان کردم. مشکل من این است که می خواهم زیبا بازی کرده و فوتبالم را با دریبل کردن ترکیب کنم. اگر راه دیگری را بروم، نمی توانم آنطور که می خواهم در ترکیب موثر باشم. هر فصل بهتر خواهم شد ولی در فصل پیش رو می دانم که با کار کردن زیر نظر آقای خاص می توانم ۶۰ گل بزنم!