ملت ایران: هوشنگ نصیرزاده در خصوص حواشی به وجود آمده در ارتباط با قرارداد قاسم دهنوی با دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس اظهار داشت: اگر این موضوع صحت داشته باشد که دهنوی با پرسپولیس و سپاهان برای فصل ۹۲ و ۹۳ قراردادی امضا کرده او برای یک سال ورزشی به طور کامل از فوتبال محروم است.

وی افزود: مگر اینکه یکی از این دو باشگاه از ماجرا کنار بکشد و با دیگری کنار بیاید. به نظر می رسد اشتباه را کارگزار قاسم دهنوی انجام داده که آئین نامه جدید نقل و انتقالات مصوب اردیبهشت ۹۳ را مطالعه نکرده است.

نصیرزاده ادامه داد: اگر در آئین نامه های قبلی رسمیت قراردادها ثبت در هیئت استان ها احراز می شد اما در آئین نامه جدید به محض امضا و مهر باشگاه حتی در قرارداد داخلی قرارداد دارای اعتبار قانونی می شود و ثبت در جای دیگر نمی تواند اعتبار قرارداد را کم یا زیاد کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع مهمتر اینکه تا سال های گذشته هر کس دو جا قرارداد امضا می کرد برای قرارداد دومی که در هیئت به ثبت رسیده بود مشکلی نداشت ولی برای قرارداد اول باید برای ۵۰ درصد مبلغ قرارداد جریمه می شد که نیمی از این پول را فدراسیون به نفع خود رد می کرد اما چون این موضوع برای بازیکنان و تیم ها بازدارنده نبود و تیم ها ممکن بود خودشان نسبت به پرداخت جریمه و حمایت از بازیکن اقدام کنند، بنابراین به همین دلیل این تنبیه هست و به جای آن محرومیت کامل یک فصل برای بازیکنی در نظر گرفتیم که در یک فصل با دو تیم قرارداد امضا کند.

نصیرزاده تاکید کرد: ما به این دلیل این تنبیه را در دستور کار خود قرار دادیم که اولا این موضوع یک تنبیه بین المللی است و ثانیا می تواند بازدارنده باشد. باز هم تاکید می کنم اگر دهنوی هم با رویانیان هم با رحیمی قرارداد امضا کرده باشد باید سال ۹۲ تا سال ۹۳ منتظر محرومیتش از فوتبال باشد مگر اینکه یک تیم با دیگری کنار بیاید و این موضوع ختم به خیر شود. در غیر این صورت طبق قانون جدید باید این اتفاق بیفتد.