به گزارش ملت ایران به نقل از گل - در پی انتشار تصویری از چک برگشتی سعید شیرینی سرپرست پرسپولیس در روزنامه گل، علی کریمی متعاقبا تصویر این چک را روی صفحه شخصی اش در فیس بوک گذاشت.
کریمی در شرح این چک نوشته است: پس از دریافت مبلغ چک باشگاه با دو تاریخ متفاوت نوشته شده بر روی آن!!!! که توسط سرپرست موقت به من داده شده بود، کل مبلغ آن را صرف امور خیریه خواهم کرد.
آیا این به آن معناست که کریمی بالاخره این چک برگشتی را وصول کرده است؟ پاسخ منفی است. نکته مهم هم این است که تاریخ چک و امضا متفاوت است تا کیفری نشود.
کریمی که در هنگام دریافت چک، به تاریخ ها توجهی نکرده است در جمعی دوستانه گفته بازیکنان جدید پرسولیس مراقب چک هایی که از باشگاه می گیرند باشند.
طعنه ای که کریمی به باشگاه و سرپرست پرسپولیس زده است باید از سوی مدیران این تیم پاسخ داده شود.