ملت ایران:هافبک تیم ملی در جریان تمرین بعد از ظهر مصدوم شد، مصدومیتی که باعثشد تا شجاعی نتواند راه برود و به کمک پزشکان تیم ملی از زمین خارج شود.
این اتفاق در حالی افتاده است که مصدومیت شجاعی نگرانی های زیادی را به همراه داشته است، از علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال گرفته تا بقیه ملی پوشان همه نگران وضعیت مسعود بودند. دکتر شهاب پزشک تیم ملی درباره این مصدومیت می گوید: «مسعود از ناحیه پشت مچ پا دچار آسیب دیدگی شده است. البته زیاد نباید نگران بود چون او به بازی با لبنان خواهد رسید.»