به گزارشملت ایرانمدیرعاملاستقلالبا تسلیم نامه ای کتبی به هیئت مدیره باشگاه از سمت خود کناره گرفت.
به گزارش گل، علی فتح الله زاده، در پی ادامه مشکلات و عدم حضور بازیکنان در تمرین امروز تصمیم به جدایی از استقلال گرفت.
این تصمیم در پی شایعات مکررعملی شده است. او که ماهها در پی دریافت کمک از وزارت ورزش بود درنهایت پالس مثبتی از وزیر نگرفت و با وجود آنکه امروز با دو بازیکن قرار ملاقات گذاشته و با آنها برای همکاری صحبت کرده بود، مسئولیت خود را به هیئت مدیره استقلال داد.
فتح الله زاده هفته پیش به سایت گل گفته بود بعد از جلسه با اعضای هیئت مدیره در انتظار گشایش در کارها می ماند و در غیر این صورت عطای کار را به لقایش خواهد بخشید. این در حالی است که گفته می شد شخص ریاست جمهوری با کنارگذاشته شدن مدیرعامل استقلال(و البته پرسپولیس) مخالف است.
او در متن استعفایش به این نکته اشاره کرده که قصل نقل و انتقالات است و با جدایی اش شاید شرایط به نفع استقلال بشود
متن این استعفا به شرح زیر است
ضمن تقدیر و قدرشناسی از حضرت عالی نسبت به این جانب و تشکر از اعضای هیئت مدیره، معاونین و کلیه پرسنل زحمت کش، کادرفنی و به خصوص تلاش مجدانه قلعه نویی، بازیکنان با غیرت و همچنین هواداران عزیز و با وفای استقلال قهرمان، با عنایت به توافقات فی ما بین در حداقل زمان ممکن و توقعات بیش از حد از این جانب و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقالات و اینکه استقلال عزیز از رقابت با سایر رقبا عقب نماند استعفای خود را اعلام می نمایم.