پرسپولیس در ورزشگاه تختی اردبیل به مصاف آرتاسبلان رفت که در نهایت موفق شد با گل دقیقه ۸۰ هادی نوروزی حریف خود را شکست دهد.
برد با گلی دیرهنگام. این اولین گام علی دایی در پرسپولیس بود، در ورزشگاهی که مردم از شدت استقبال تا مرز ترکاندن پیشش بردند!
تیم فوتبال پرسپولیس دومین دیدار تدارکاتی خود را روز یکشنبه برگزار خواهد کرد.