به گزارش ملت ایران به نقل از گل – او از حضور در این نمایش فانتزی فوتبال بسیار خوشحال است به خصوص که یار مستقیم اش میشائل شوماخر از بزرگترین چهره های ورزشی تارخ آلمان در سراسر بازی او را خندانده است.
آقای مهدوی کیا از بازی بگویید
به هرحال آلمانی ها در سازمان دهی در همه دنیا نمونه ندارند و این بازی خداحافظی نمونه ای بود از آنچه که باید برای یک بازیکن بزرگ انجام بشود. یک بازی یا این همه ستاره و چهره مطرح ورزشی. همه این ها به خاطر بالاک بود. کاپیتان پر افتخار آلمان که با غرور از بازی فوتبال کنار رفت. به نظر من حق بالاک در این بازی ادا شد.
مربی شما مورینیو بود. همه دوست دارند بدانند بین شما چه گذشت؟
خب، این بازی خیلی مهم نبود و غیررسمی تلقی می شد. من و بقیه بازیکنان صحبت خاصی با مورینیو نکردیم، بیشتر یک حالت مهمانی بود و آشنایی… اما به نظر من آدم خوبیه خیلی ازش خوشم اومد. باید بگویم که از آن شبهای فراموش نشدنی زندگی ام بود.
در بازی چطور حاضر شدی؟
یار مستقیم فوتبالیست نبود. وقتی توی زمین رفتم دیدم میشائل شوماخر محبوب و معروف جلوی من است. کسی که آلمانی ها دیوانه وار دوستش دارند و یکی از بهترین های تاریخ این کشور است. البته یک برخورد بد هم تو بازی داشتیم که بعدش هردو خندیدیم. البته شوماخر بازی اش خیلی خوب بود. او مشتری بازی های خیریه و یادبود است و ورزشکار بزرگی است که همیشه خودش را آماده نگه داشته. در کل این ویژگی این مسابقه حضور همین آم ها بود. از شوچنکو گرفته تا دروگبا و مالودا و صالح حمیدزیچ. خیلی ها آمده بودند. همه کسانی که باید باشند.
کی برمی گردی ایران؟
فردا می روم ویتنام برای ۴ روز. یک تورنمنت نوجوانان آنجا برگزار می شود. بعدش دوباره برمی گردم آلمان و از آنجا دوباره ایران.
پس به امید دیدار آقای کیاشاه!