به گزارش ملت ایران به نقل از گل - ستار همدانی یکی از دستیاران قلعه نویی است که امسال هم کنار او و تیم می ماند. با او درباره استقلال و سکوت عجیبش در بازار نقل و انتقالات حرف زده ایم:
اوضاع و احوال؟
بعد از گذشت یک فصل طاقت فرسا و پر استرس در کنار خانواده به مسافرت آمده ایم تا کمی ریکاوری بشوم و بتوانم از نظر ذهنی خودم را آماده کنم برای فصل جدید..
قرارداد خود را تمدید کردید؟
خب هنوز که نه ولی بله اینجور که معلوم است ماندگار هستیم.صحبت هایی با امیر خان انجام دادیم و ایشان تصمیم گرفتند که در این فصل هم با کادر خود کار کنند و بنده هم به عنوان یکی از این اعضا قرارداد خود را تمدید کردم تا به همراه امیر خان بتوانم به استقلال خدمت کنم.
این فصل چه هدفی را برای استقلال نشانه گرفته اید؟
قطعاً ما بعد از قهرمانی آن هم با دست خالی حالا فقط به یک چیز فکر می کنیم و آن هم ادامه ی شگفتی سازی با استقلال...ما می خواهیم در استقلال کارهای بزرگ انجام دهیم و یکی از آنها قهرمانی در آسیا است که می توانیم به این هدف برسیم.
نحوه ی یارگیری و جذب بازیکن توسط باشگاه چه روندی را طی می کند؟
با آقای قلعه نویی جلسه ای در این زمینه داشتیم و در مورد تودید قرارداد بچه ها صحبت کردیم. اما آن چیزی که در این جلسه هدف گزاری شد این بود که بازیکنان فصل گذشته را کاملاً حفظ کنیم.البته تصمیم داریم بر اساس نقاط ضعفمان هم بازیکن بگیریم تا بتوانیم قدرتمند در بازی ها شرکت کنیم.
اما عده ای از بازیکنان استقلال مدام حرف از جدایی می زنند؟
ببینید امیر خان دل خیلی بزرگی دارند و من این را در چند سالی که با ایشان کار کردم فهمیدم.ایشان دلش دریا است و هیچ کس را به زور به کاری مجبور نمی کند.ایشان گفته که هر کس فکر می کند از استقلال برود پول خوبی می گیرد برود چرا که اعتقاد دارد ما یک تیم هستیم و متکی به یک نفر نیستیم.تیم استقلال تیمی نیست که با رفتن یک نفر یا چند نفر از هم بپاشد ما تیم بزرگی هستیم و اهداف بزرگی هم داریم.