به گزارش ملت ایران به نقل از گل – آندرس اینیستا مطمئن است که اسپانیا می تواند برای اولین بار در تاریخش فاتح جام کنفدراسیون ها شود.
او بخشی از تیم اسپانیا بود که توانست در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ فاتح یورو شده و جام جهانی را هم در سال ۲۰۱۰ فتح کند.
اما آنها هرگز نتوانسته اند قهرمان دومین تورنمنت فیفا شوند.
اینیستا گفته: «ما این جام را خواهیم برد. این آخرین جامی است که ما نداریم.
اما قهرمانی با اسپانیا مرتبا دارد سخت تر می شود چون تیم ها می خواهند پس از موفقیت های اخیرمان ما را ببرند.»
دو تیم آلمانی به فینال لیگ قهرمانان رسیدند اما اینیستا می گوید لالیگا هنوز در نقطه اوج فوتبال است: «به آنهایی که می گویند زمان تغییر چرخه قدرت در فوتبال اروپا فرارسیده می گویم که مساله تنها میزان حجم حمایت و تمایل افراد نیست. وقاعیت این است که چنین حرف هایی پایه ای ندارند.»