ملت ایران:وین رونی که شایعاتی در مورد پیوستن اش به آرسنال به گوش می رسد اعلام کرد که ممکن است در الدترافورد بماند به شرطی که در پست همیشگی اش بازی کند.
رونی تاکید کرد: در سال های آینده ممکن است در پست های دیگری بازی کنم اما در حال حاضر من یک مهاجم نوک هستم. می خواهم گل های بیشتری بزنم. این پستی است که در آن بیش از همه احساس راحتی می کنم و مشکلی برای بازی کردن در آن ندارم.
وی همچنین متذکر شد: وقتی به عنوان مهاجم نوک بازی می کنید، باید با نگه داشتن توپ و منتظر کمک ماندن، توپ را در موقعیت مناسب قرار دهید. این چیزهایی است که باتجربه به دست می آید. این پستی مناسبی برای من است. امیدوارم بتوانیم همچنان در این پست خوب بازی کنم.