به گزارش ملت ایران به نقل از گل - جو تبریز احساسی است. آن قدر که پس صحبتهای سید صالحی با سایت گل و احتمال رفتنش به پرسپولیس خیلی از هواداران تراکتور کم کاری مدیر عامل جدید این تیم را عامل جدایی سید دانسته اند.
این مهاجم گل زن که حالا پرسپولیسی شدن اش قطعی شده، در مصاحبه کوتاهی با سایت گل می گوید: آقای زینی زاده تمام شرایط خوب و ایده آل را برای ماندن من فراهم کردند ایشان هر شرطی من گذاشتم پذیرفتند. چه از نظر مالی و چه از نظر شرایط امکاناتی برای من همه چیز را فراهم کردند اما باور کنید مشکل من این چیزها نیست. من اگر دنبال پول بودم پیشنهاد ۲میلیارد تومانی تیم چینی را به خاطر تراکتور و هوادارانش رد نمی کردم.
سید صالحی ادامه می دهد: مشکل من خانوادگی است و بیماری همسرم اجازه ی تصمیم گیری را از من گرفته است. امیدوارم مردم من را درک کنند.
او در پایان حرف هایش هم کی گوید: به زودی به تبریز می روم و با هواداران حرف می زنم. در ضمن جا دارد از سایت گل اعلام کنم من با هیچ خبر گزاری و روزنامه ای حرف نزدم و امیدوارم دوستان از قول من حرفی منتشر نکنند. من فقط حرف هایم را از طریق سایت گل زده ام و به زودی هم در یک کنفرانس مطبوعاتی در تبریز مفصل حرف می زنم.