ملت ایران:مهدی ثابتی و عقیل اعتمادی دو دروازه بان فصل گذشته تراکتورسازی با اعلام مجید جلالی از این تیم جدا شدند.
حمید زینی زاده مدیرعامل تراکتور گفت: از ثابتی و اعتمادی بابت زحماتی که در دوران حضورشان کشیدند سپاسگزاریم و برای آنها در ادامه دوران بازی شان آرزوی موفقیت داریم.
وی درباره وضعیت محسن فروزان هم گفت: با فروزان جلساتی را داشتیم و بر سر مبلغ قرارداد صحبت هایی را انجام دادیم. قرار شد او فکرهایش را بکند و به ما خبر بدهد.