ملت ایران: این عکس روی صفحه شخصی ذبیح اعتمادی برادر عقیل منتشر شده است. تصویری جالب و جذاب از آقای گلر جوان که برایش ارزوی خوشبختی داریم.