ملت ایران:کاپیتان تیم ملی با استفاده از شبکه پیامکی اش برای مردم ایران، پیش از بازی قطر پیامی فرستاد و از آنها خواست ملی پوشان را از دعا محروم نکنند.
متن این پیام را بخوانید:
امروز بیشتر از هر روز نیازمند دعای شما مردم عزیزمان هستیم، امروز میخواهیم با یک قلب بزرگ به اندازه بزرگی کشورمان باشیم و برای ایران عزیزمان تا آخرین لحظه تلاش کنیم.
به نمایندگی از کل تیم ملی این اطمینان را میدهم که از تلاش تا آخرین ثانیه دست نکشیم و برای ایرانمان تا پای جان مبارزه کنیم..
دعای شما قدرت ماست
دوحه -جواد نکونام