به گزارش ملت ایران به نقل از گل – نیمار، خرید جدید بارسلونا در مراسم معارفه گفت که شماره پیراهن برایش اهمیتی ندارد: «هرگز نگران شماره نبوده ام و اکنون هم شماره ای انتخاب نکرده ام.»
او درباره اسمش هم گفت: «هر چه دوست دارید من را صدا کنید. نیمار، نی، نیمار جونیور، هر چه خواستید!»
نیمار همچنین خاطراتش از بارسا را بازگو کرد: «رونالدینیو اولین تصویری است که از بارسلونا دارم. اغلب به رونالدینیو در دوران حضورش در بارسا فکر می کنم. سپس مسی را دیدم. این ها بهترین خاطرات من از بارسلونا هستند.
من فکر نمی کنم ارزش ۵۰ میلیون یورو را داشته باشم اما از بارسلونا ممنونم که رویایم را به حقیقت رساند. رئال مادرید هم باشگاه بزرگی است اما من تصمیم گرفتم به این جا بیایم.»
او درباره این که آیا پله در انتقالش نقش داشت یا نه هم گفت: «پله فردی بوده که همیشه به من نصیحت های خوبی کرده اما در این انتقال نقشی نداشت.»