به گزارش ملت ایران به نقل از گل - میثم حسینی مدافع سابق استقلال به پرسپولیس پیوست.
میثم حسینی که سابقه بازی در استقلال را دارد و نیم فصل گذشته از این تیم جدا شد و به نفت رفت، از این تیم تهرانی به پرسپولیس آمد و با این تیم ثبت کرد.
گفته می شود سید مهدی سیدصالحی خرید بعدی پرسپولیس خواهد بود.