ملت ایران: نیمار، ستاره جدید بارسلونا قرار است مقابل دیدگان حدود ۶۰ هزار نفر رونمایی شود. نیمار با ۱۲۲ خبرنگار روبرو است که قرار است از او مصاحبه بگیرند.
در یکی از پلاکاردهایی که طرفداران بارسلونا آورده اند(و تصویر آن را می بینید) نوشته شده: «هی فلورنتینو، مادرید نه ساحل دارد نه نیمار!»