ملت ایران:رضا حقیقی در پرسپولیس خواهد ماند.
در حالیکه این هافبک مشهدی در هفته های گذشته با اشاره به پیشنهادی از دیناموکی یف آهنگ جدایی سر داده بود اما در نهایت در پرسپولیس ماندنی شد.
محسن بنگر و رضا نورمحمد دو مدافع این تیم که آنها هم قراردادشان را تمدید کرده اند با اشاره انگشت به عکاس حالی می کنند که رضا هم می ماند…