ملت ایران: مهدی ثابتی گلر فصل قبل تراکتور علاقه مند است با پیراهن این تیم از فوتبال خداحافظی کند و حتی در همین شهر زندگی غیر فوتبالی اش را هم ادامه دهد.
ثابتی که سن و سالی هم از او گذشته، گفت: از من بازار گرمی و این حرفها گذشته است اما باید بگویم ۳پیشنهاد رسمی دارم که به همه آنها گفته ام فعلاً منتظر تراکتور هستم چراکه اولویت اول و آخر من تراکتور است و اگر قسمت نباشد که با تراکتوری ها کار کنم آنوقت به پیشنهادات فکر می کنم.
ثابتی پیش از این در حرکتی نمادین در شبکه استانی تبریز سهند پیراهن خود را برای همیشه به هواداران بخشیده بود به طوری که پیراهن شماره ۱۲ در تاریخ این باشگاه به نام او و هوادارن تراکتور برای همیشه بایگانی شد.
وی همچنین گفت: تا عصر دوشنبه همه چیز مشخص می شود و من منتظر هستم تا ببینم نظر تراکتوری ها چیست چرا که من بازیکن آزاد هستم اما دوست دارم در تبریز باشم.