ملت ایران: سرنوشت کریم انصاری فرد و پرسپولیس به هیچ وجه روشن نیست و در مورد توافق یا قطع همکاری طرفین اخبار موثق و صحیحی به گوش نمی رسد.
ظاهرا برای انصاری فرد که پارسال هم در قراردادش شروط ویژه ای برای باشگاه گذاشته بود اعمال بندهایی تازه در قرارداد اهمیت زیادی دارد و او به این راحتی ها از خواسته هایش پا پس نخواهد کشید.
این شروط که انصاری فرد دوست دارد در قرادادش بیاورد تا باشگاه نتواند از آن سر باز زند به مسائل مالیاتی و ترانسفر مربوط می شود. در واقع کریم می خواهد برگ برنده دست خودش باشد تا هر وقت خواست و امکانش فراهم بود به اروپا برود و البته طوری قرارداد ببندد که مالیات قراردادش به گردن باشگاه بیافتد.
هر چند در این زمینه توافقی صورت نگرفته اما پرسپولیسی ها می گویند با انصاری فرد در حال مذاکره اند و در همین هفته تکلیف او روشن خواهد شد. البته در باشگاه پرسپولیس برای اینکه هواداران غصه نخورند و ناراحت نشوند اخبار منفی خیلی دیر به رسانه ها می رسد و همه مدعی اند بازیکنان بلاتکلیف حتما در تیم می مانند اما در مورد برخی از آنها کدهایی که به رسانه هاو دوستان مطبوعاتی بازیکنان می رسد چنین مساله ای را تایید نمی کند.