ملت ایران:دیروز خوزه مورینیو برای آخرین بار روی نیمکت سانتیاگو برنابئو نشست و با این ورزشگاه پر سر و صدا خداحافظی کرد.
مورینیو دیروز در حالی آخرین ۹۰ دقیقه اش را با قوهای سفید تجربه کرد که گوشه ای از برنابئو تشویقش می کرد و جایگاه هایی هم معترضان را در خود جای داده بودند، معترضانی که حتی در روز خداحافظی هم از " هو " کردن مرد مغرور فوتبال دست نکشیدند.
آقای خاص در شرایطی تیم رئال و شهر مادرید را ترک کرد که پایان خوبی برای او نداشت. مورینیو که از این پس نفر اول استمفوردبریچ خواهد بود، هیچگاه نمی تواند تلخی های حضور در مادرید را فراموش کند.