ملت ایران: مصدومیت باعثشده تا مهرداد پولادی بازی ایران مقابل قطر را از دست بدهد. همین مصدومیت هم دلیلی است تا او در تهران بماند و با پرسپولیسی ها برای فصل آینده مذاکره کند.
مهرداد پولادی، جمعه برای چندمین بار و شاید بهتر بگوییم برای آخرین بار با مسئولان پرسپولیس پای میز مذاکره نشست اما در نهایت به توافق نرسید تا ادامه حضورش در پرسپولیس تقریبا منتفی شود.
با توجه به عدم توافق با پرسپولیس، مهرداد پولادی با عنوان بازیکن آزاد می تواند تیم آینده خود را انتخاب کند. گفته می شود این مدافع چپ ملی پوش از سپاهان پیشنهاد دست به نقدی دریافت کرده و مذاکره با مسئولان این تیم اصفهانی را آغاز کرده تا فصل آینده در سمت چپ خط دفاعی این تیم بازی کند.
ضمن اینکه گفته می شود یک تیم بلژیکی هم به مهرداد پولادی پیشنهاد داده تا برای فصل آینده پیراهن این تیم را بپوشد. هر چه هست اینکه احتمال تمدید قرارداد پولادی با پرسپولیس چیزی نزدیک به صفر است. مگر اینکه قبل از امضای قرارداد پولادی با تیم جدید که احتمالا سپاهان است، مسئولان پرسپولیس با خواسته های او کنار بیایند و با این مدافع ملی پوش به توافق برسند.