به گزارش ملت ایران به نقل از گل - مشکلاتدو باشگاه سپاهان و پرسپولیس تمامی ندارد. در تازه ترین اختلافات، سعید شیرینی مصاحبه کرده و مدعی شده بازیکن سپاهان با پرسپولیس قرارداد داخلی دارند و اگر نیاز باشد قراردادهای آنها را منتشر خواهند کرد.
حالا سوالی پیش می آید. این ۳ بازیکن چه کسانی هستند. راه دوری نمی رویم. یکی اش همین رحمان احمدی است که با پرسپولیسی ها به توافق رسید و سر از سپاهان در آورد.
دومی یعقوب کریمی است که ابتدا با پرسپولیس قرارداد داخلی امضا کرد اما با توجه به نداشتن رضایت نامه تصمیم گرفت به سپاهان برود و پیراهن این تیم را بپوشد.
سومی هم به نظر می رسد قاسم دهنوی است که گفته می شود بعد از سپاهان با پرسپولیس هم قرارداد داخلی امضا کرده و برگه قرارداد هم در باشگاه پرسپولیس وجود دارد.
باید دید آیا پرسپولیسی ها برگه قرارداد این ۳ بازیکن را منتشر می کنند یا نه؟