ملت ایران:میثم نقی زاده همان بازیکنی بود که ابتدای فصل قبل با صلاحدید مسئولان و کادرفنی پرسپولیس به این تیم پیوست تا در خط میانی این تیم بازی کند.
نقی زاده با اینکه بی نام و نشان بود خیلی زود خودی نشان داد و در خیلی از هفته ها مرد اول خط میانی پرسپولیس لقب گرفت. حتی با جذب رضا حقیقی هم خللی در بازی ثابت نقی زاده بوجود نیامد تا این هافبک تبریزی به یکی از مردان کلیدی پرسپولیس تبدیل شود. با حضور علی دایی تصور می شد سرمربی پرسپولیس از ادامه حضور این هافبک تبریزی استقبال کند اما به نظر می رسد دایی اعتقادی به بازی نقی زاده ندارد و او را نمی خواهد.
نقی زاده که در ماشین سازی شاگرد رسول خطیبی بود شاید به تبریز برگردد و دوباره برای تیمی بازی کند که رسول خطیبی سرمربی اش است.