ملت ایران: غلامرضا رضایی یکی از مهاجمان حاضر در اردوی تیم ملی درباره شرایط حاکم بر این اردو گفت: خوشبختانه از زمان حضورمان در امارات تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم و فکر می کنم بازیکنان با انگیزه بالا و جدیت تمرینات خود را پیگیری می کنند. همه ما منتظر روز بازی با قطر هستیم و اگر در چند روز آینده اتفاق خاصی نیافتد و بازیکنان همه در سلامت باشند و مصدوم نداشته باشیم قطعا بازی خوبی خواهد بود.
وی در خصوص بازی با قطر گفت: بازی با قطر دیدار سختی است، چون قطری ها شرایط ما را دارند و همه کار می کنند تا پیروز بشوند اما مهمترین نکته شرایط بازیکنان ماست که انگیزه بسیار بالاتری از آنها داریم.
وی درباره نوع بازی سرعتی ایران در مقابل بازی کند قطری ها گفت: مطمئنم همه بازیکنان باانگیزه هستند و هرکدام از ما در زمین مسابقه باشد باید به تیم کمک کند و در اختیار تیم باشد و من هم آماده هستم تا از یک تا نود دقیقه برای تیم ملی بازی کنم و تمام توانم را بگذارم.