به گزارش ملت ایران به نقل از گل: یعقوب کریمی که مورد توجه پرسپولیس بود به سپاهان پیوست. البته از آنجایی که این چپ پای با تکنیک با نفت قرارداد داشت باید از باشگاه خود رضایتنامه می گرفت که در این راه محمدرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان موفق تر از محمد رویانیان و دیگر مشتریان جذب این بازیکن جوان بود.
رحیمی با حضور در دفتر باشگاه نفت کار گرفتن رضایتنامه و جذب کریمی را نهایی کرد.
نکته جالب در تصاویر رابطه گرم رحیمی و قنبرزاده مدیران دو باشگاه است و این عکس ها که نشان دهنده انجام این انتقال در شرایط کاملا دوستانه است بیشتر از همه باعثعصبانیت مدیرعامل پرسپولیس خواهد بود که از پارسال به دنبال استخدام این چپ پای جوان بود.