ملت ایران:ظاهرا مهدی مهدوی کیا از این پس به طور جدی همراه علی دوستی مهر و تیم نوجوانان ایران خواهد بود و شاید این اتفاق حضور او در آلمان و آغاز کار مربیگری در این کشور اروپایی را با تاخیر مواجه کند.
ظاهرا مهدوی کیا می خواهد تا جام جهانی نوجوانان همراه با این تیم باشد و تجربیاتش را در اختیار تیم دوستی و بچه هایش قرار دهد.
کیا دیروز در ورزشگاه دستگردی از جایگاه ویژه بازی تیم نوجوانان و عراق را تماشا کرد.
کنار او مصطفی قنبرپور بازیکن سابق گسترش و پرسپولیس که در تیم های ملی پایه مربیگری می کند نشسته است.