ملت ایران: مدیرعامل باشگاه ملوان از تمدید قرارداد با کاپیتان این باشگاه خبر داد.

صادق درودگر اظهار داشت: با پژمان نوری در مورد تمدید قراردادش مذاکره و با او قرارداد سفید امضا کردم. البته نوری برای بهتر شدن وضعیت باشگاه شرایطی را درخواست کرد که من قول دادم آنها را فراهم کنم.

نوری کاپیتان تیم ملوان در روزهای گذشته با باشگاه استقلال مذاکراتی انجام داده بود اما منتظر روشن شدن وضعیتش با ملوان شد.