ملت ایران:کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز چهارشنبه حدود ۴۴ باشگاه فعال در لیگ برتر و دسته اول از جمله سرخابی ها را به سبب بدهی های مالی از دریافت هرگونه خدمات فوتبال محروم کرد.
طبق اعلام کمیته انضباطی، تیم های زیردرزمان نقل وانتقالات فصل جاری از دریافت هرگونه خدمات فوتبال محروم و تا زمانی که نسبت به کسب رضایت شکات اقدام نکرده اند، محرومیت های زیر به قوت خود باقی است.
تیم های لیگ برتری استقلال و پرسپولیس و تراکتور مهمترین تیمهای ممنوع الفعالیت اعلام شده هستند.
لیست بدهی های باشگاههای ورزشی به شرح زیر است:
ذوب آهن اصفهان: ۹.۹۶۸. ۵۰۰.۰۰۰ ریال
صنعت نفت آبادان: ۷.۴۱۴. ۰۰۲.۰۰۰ ریال
شهرداری تبریز: ۵.۳۶۵. ۳۱۳.۷۴۹ریال
راه آهن: ۳.۳۶۳. ۵۰۰.۰۰۰ ریال
مس کرمان: ۳.۴۰۴. ۰۰۰.۰۰۰ + ۱۸۰۰ دلار
آلومینیوم هرمزگان: ۳.۱۶۲. ۲۵۰.۰۰۰ ریال
سایپا شمال قائم شهر: ۱.۰۹۰. ۵۰۰.۰۰۰ ریال
ملوان بندر انزلی: ۴.۱۶۱. ۷۶۰.۰۰۰ ریال
پرسپولیس تهران: ۱۱.۷۰۹. ۴۰۱.۰۹۳ ریال
شاهین بوشهر: ۲۴.۴۸۸. ۱۳۸.۵۰۰ ریال
داتیس لرستان: ۹۷۴.۰۰۰. ۰۰۰ریال
استقلال اهواز: ۱۴.۳۴۸. ۱۰۰.۰۰۰ ریال
ایرانجوان بوشهر: ۵.۹۹۸. ۵۰۰.۰۰۰ ریال
پاس همدان: ۱۲.۴۳۵. ۹۷۰.۲۷۰ ریال
برق شیراز: ۱۴.۸۳۴. ۴۰۹.۱۶۷ ریال
صنایع اتکا گلستان: ۱.۷۸۸. ۹۰۰.۰۰۰ ریال
مس سرچشمه: ۲.۵۵۷. ۰۰۰.۰۰۰ریال
صنعت ساری: ۳.۵۵۸. ۱۴۰.۰۰۰ ریال
افتخار خراسان: ۲۵۲.۰۰۰. ۰۰۰ریال
ذوب آهن نوین: ۵۶.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
پیکان: ۱.۰۸۴. ۳۶۶.۳۱۵ ریال
پرسپولیس زاهدان: ۵۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
ابومسلم خراسان: ۵.۲۴۳. ۶۰۴.۴۴۰ ریال
فدک یاسوج(بانوان): ۱۸۷.۴۰۰. ۰۰۰ ریال
عقاب مازندران(بانوان): ۴۵.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
شموشک نوشهر: ۲.۹۵۱. ۴۰۰.۰۰۰ ریال
کوثر لرستان: ۱.۵۱۳. ۴۳۰.۰۰۰ ریال
سپاهان نوین: ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
فولاد نطنز: ۲.۶۸۸. ۳۳۲.۵۲۰ ریال
بام شهر کرد: ۲۰۰.۲۰۰. ۰۰۰.۰۰۰ ریال
ذوب آهن اردبیل: ۳۱۱.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
شهرداری اراک: ۲۳۷.۴۵۰. ۰۰۰ ریال
صبای قم: ۱۵.۲۷۱. ۹۱۴.۲۱۴ ریال
شهرداری یاسوج: ۲.۲۱۷. ۰۰۰.۰۰۰ ریال
هما قم: ۴۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال
گهر زاگرس دورد: ۲.۹۵۱. ۰۰۰.۰۰۰ ریال
نساجی مازندران: ۱۱.۷۶۱. ۹۵۰.۰۰۰ ریال
سایپا تهران: ۳.۹۸۸. ۵۰۰.۰۰۰ریال
استیل آذین: ۶.۳۳۱. ۷۵۸.۸۷۰ ریال
شهرداری زنجان: ۱.۸۱۳. ۵۰۰.۰۰۰ریال
تراکتورسازی تبریز: ۱۳.۲۶۲. ۲۷۷.۰۲۵ ریال
شهرداری یاسوج: ۲.۲۱۷. ۰۰۰.۰۰۰ ریال
استقلال تهران: ۱۵.۹۰۸. ۵۹۰.۲۰۰ریال
گلچین رباط کریم: ۱.۱۶۰. ۰۰۰.۰۰۰ ریال