ملت ایران: ظاهرا بازگشت علی کریمی به ترکیب پرسپولیس را باید کاملا منتفی دانست. علاوه بر این سردار رویانیان گفته است تا چند روز آینده صحبت هایی را مطرح می کند و حرف های زیادی درمورد کریمی برای گفتن خواهد داشت!
روز گذشته در جریان اولین تمرین پرسپولیس هواداران این تیم از مدیرعامل شان درخواست کردند تا ترتیب حضور علی کریمی برای فصل جدید در این تیم را مهیا کند که رویانیان در پاسخ به آنها اعلام کرد: «دل پری دارم خواهش می کنم نگذارید همه حرف ها را بزنم.»
چندی پیش نیز رویانیان در گفت وگویی اعلام کرده بود که به زودی دست آنهایی که در فصل گذشته به پرسپولیس خیانت کردند و ما را در تنگنا گذاشتند را رو خواهم کرد تا مردم نسبت به همه چیز آگاهی پیدا کنند. به نظر می رسد با صحبت های روز گذشته وی در جمع هواداران پرسپولیس، به زودی باید شاهد افشاگری وی علیه علی کریمی باشیم!