ملت ایران:فرنوش شیخی خاطر نشان کرد: در رقابت های جام باشگاهی آسیا، بعضی از تیم های شرکت کننده از چند بازیکن خوب خارجی استفاده کرده بودند که این امکان را در بازی های آسیایی نخواهند داشت و به همین جهت می توان پیش بینی کرد که تیم ملی ایران موفق تر خواهد بود.
وی یکی از علل شکست اخیر گیتی پسند در جام باشگاهی آسیا را نداشتن وقت کافی برای تمرین دانست و توضیح داد: به محض تمام شدن بازی های لیگ، فرصت یک ماهه ای برای جام باشگاه های آسیا باقی مانده بود و این زمان جهت آمادگی برای رویارویی با تیم های قدرتمند آسیایی بسیار اندک بود.
این ملی پوش افزود: با وجود این که در ترکیب گیتی پسند چندین بازیکن ملی پوش حضور داشت بازیکنانی نیز بودند که تجربه کمتری داشتند، علاوه بر این عدم حضور برخی بازیکنان همچون بازیکن لیبروی اصلی در ترکیب تیم، گیتی پسند را ضعیف کرده بود.
وی یکی دیگر از عوامل ناکامی گیتی پسند را وضعیت تیم در گروه دانست و تصریح کرد: گیتی پسند در گروهی قرار گرفته بود که همه کشورهای قوی در آن قرار داشتند، اولین بازی نیز بسیار دشوار بود که همین موضوع یکی از عوامل شکست تیم شد.