به گزارش ملت ایران به نقل از فارس - حمید علی عسگر در حالی که در نیم فصل دوم لیگ دوازدهم با نظر یحیی گل محمدی از جمع قرمزپوشان جدا شده بود، با نظر دایی به تیم فوتبال پرسپولیس بازگشت.