ملت ایران:محمد قاضی که در لیست بازیکنان مورد نیاز دایی قرار دارد، عصر روز دوشنبه پس از دیدار با مسئولان باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد خود به توافق اولیه رسید. در همین خصوص قرار است وی امروز با مدیرعامل و سرمربی تیم نیز صحبت های نهایی خود را انجام دهد.