ملت ایران: مهدی رحمتی برای بازگشت به تیم ملی هیچ مشکلی ندارد، به شرطی که سرمربی تیم ملی او را بخواهد و داستان قهر با گلر شماره یک ایران را تمام کند…
این دروازه بان سابق تیم ملی که به دلیل اعلام خداحاقظی موقت از تیم ملی کنار گذاشته شد، درباره خبر بازگشتش می گوید: الان شمال هستم و قاعدتا اگر برگشته بودم الان باید می رفتم دبی.
رحمتی سپس توضیح می دهد: البته قرار است به من خبر بدهند ولی تا به این لحظه این اتفاق نیفتاده است.
او علاقه مند به توضیح دادن در این باره نیست، اما این اتفاق خوشایندی است که نگاه ها را به سوی تیم ملی بازخواهد گرداند.