به گزارش ملت ایران به نقل از گل، سرمبی تیم ملی ایران برخلاف بازی مقابل ازبکستان که بعد از باخت تیم ملی همه بازیکنان را مورد انتقاد قرار داد این بار تنها چند جمله به زبان آورد تا رختکن تیم ملی انچنان که حتی بازیکنان فکرش را می کردند پرالتهاب نباشد.
کی روش حتی به بازیکنان خط دفاع و رحمان احمدی هم حرفی نزد و بازیکنان خط حمله را هم مورد انتقاد قرار ندارد. کی روش بیا گفتن این چند جمله به همه تذکر داد تا حساب کار دستشان بیاید: «بد بازی کردید، گل نزدید و خیلی راحت هم گل خوردید. به خاطر این باخت مطمئنم که رسانه ها مرا مورد انتقاد قرار می دهند. ضمن اینکه بد بازی کردید و باختید. لطفا آب و هوا و زمین بازی را بهانه نکنید. باخت را به گردن بگیرید»
البته پیش بینی کروش در رختکن تیم ملی درست از آب در آمد. او به محض ورود به ایران مورد انتقاد قرار گرفت و البته او هم با جملاتی عجیب پاسخ خبرنگاران را داد. کروش در جواب سئوالات منتقدانه خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: «برای تفریح به عمان رفتیم. تعطیلات خوش گذشت»