ملت ایران:مسئولان باشگاه مادریدی در شهرک ورزشی این تیم، مجموعه اقامتی شیک و مدرنی را ساخته اند تا بازیکنان تیم اصلی فوتبال و بسکتبال باشگاه مادریدی در زمان اردوها بتوانند در این مجموعه اقامتی مستقر شوند. دراینجا می توانید تصاویر منتخبی از این مجموعه اقامتی که در مجله «آلا مادرید» منتشر شده را ملاحظه کنید