به گزارش ملت ایران به نقل از گل - مدیر عامل سابق استقلال گفت: به من هم پیشنهاد می شد، القاب شوالیه و امثال آن را خریداری کنم، اما به محض اینکه این القاب را می شنیدم، آن ها را در سطل آشغال می ریختم.
امیررضا واعظ آشتیانی گفت: فضای فوتبال به سمت لومپنیزم و چاپلوسی سوق پیدا کرده و به هیچ وجه به مدیریت در استقلال فکر نمی کنم، فعلاً فوتبال ارزانی آدم های چاپلوس، دلقک و لوده باشد، بهتر است.
به گزارش سایت گل و به نقل از باشگاه خبرنگاران وی افزود: زمان مدیریت من در استقلال به تمام بازیکنان به یک اندازه پول می دادم، بیشترین درصدی که یک بازیکن نسبت به سایرین دریافت می کرد پنج یا ۱۰ درصد بود، اما حالا اختلاف پرداختی ها ۶۰ درصدی است.
آشتیانی ادامه داد: من نمی دانم پاداش درهمی استقلال چه شده است و از فتح اله زاده باید بپرسید که آن پاداش ها را چه کار کرده است. حداقل به جرأت می توانم بگویم که هیچ بی انصافی در زمان مدیریتم انجام نداده ام و حق و حقوق بازیکنان را به حسابشان واریز کردم. مدیر عامل سابق آبی پوشان خاطرنشان کرد: من هم می توانستم شوالیه باشم، اما ترجیح دادم که خودم باشم و این القاب را در سطل آشغال می ریختم چون آنقدر به کارم وارد بودم که احتیاجی به القاب بیهوده نداشته باشم. وی در پایان گفت: سؤالات شما را افرادی باید پاسخ دهند که ادعای حرفه ای گری می کنند.