ملت ایران: " آخرین فرمان " سرالکس فرگوسن برای شاگردانش در منچستریونایتد، فرمان عجیبی بود: " دیگر من را مربی صدا نکنید. "
فرگوسن ۷۱ ساله که چندی پیش اعلام کرد که در پایان این فصل بازنشسته خواهد شد، یکشنبه شب برای آخرین بار روی نیمکت مربیگری منچستریونایتد نشست و شاهد تساوی ۵-۵ شاگردانش مقابل وست بروم بود تا با این تساوی پرونده ۲۶ ساله مربیگری او در اولدترافورد بسته شود.
درپایان این بازی سرالکس فرگوسن به بازیکنانش گفت که بازنشسته شدن او بدان معناست که حالا دیگر شاگردانش می توانند او را با نام کوچک صدا بزنند.
بعد از اتمام بازی، سرالکس فرگوسن به شاگردانش گفت: «شما خدمتگذاران خوبی برای من بودید. ما با هم به موفقیت های بزرگی رسیدیم واگر تمام این کارهایی که با هم انجام داده و موفقیت هایی که باهم کسب کردیم برای شما ارزشی دارد، از شما تنها یک درخواست دارم: بعد از آنکه من از تیم رفتم، هروقت همدیگر را دیدیم، دیگرنمی خواهم من را مربی بنامید.»
فرگوسن ادامه داد: «به من هرچیزی بگوئید، جز رئیس… من را همان چیزی بنامید که در طول تمام این سالها پشت سرم می گفتید؛ هرچیزی جز رئیس.»
فرگوسن ادامه داد: «شما سرمربی جدیدی خواهید داشت و این اوست که باید مربی نامیده شود.»
یکی از منابع نزدیک به باشگاه یونایتد دراین باره گفت: «لحظات سختی بود. فرگوسن بهترین سرمربی تاریخ باشگاه اعلام کرده که می خواهد برود و چیزی که درذهن او می چرخد اطمینان از این است که اوضاع سرمربی جدید خوب پیش برود. هیچ کسی شکی ندارد که فصل آینده سرمربی تیم چه کسی است.»