ملت ایران: منصور قنبرزاده در در مورد انتخاب سرمربی فصل آینده تیم اظهار داشت: روز گذشته جلساتی را با یحیی گل محمدی، داوود مهابادی و افشین پیروانی برگزار کردیم و با هر ۳ گزینه سرمربیگری جلسات طولانی داشتیم. این سه گزینه به خاطر حسن سابقه، توانمندی فنی گزینه های نهایی باشگاه بودند و هر سه نفر نیز شایسته سرمربیگری نفت بودند.
وی ادامه داد: باشگاه نفت اما فقط یک سرمربی باید انتخاب می کرد که در نهایت یحیی گل محمدی سرمربی نفت تهران شد. البته از دو گزینه دیگر هم تشکر می کنم. مهابادی با اجازه مدیران باشگاه مس سرچشمه با ما مذاکره کرد و گفت اگر گزینه نهایی باشد تیم مس را در پلی آف هدایت خواهد کرد. زیرا به آن متعهد است.
قنبرزاده در مورد شرایط مالی گل محمدی گفت: هر سه گزینه در مورد مسائل فنی، تجهیزات و امکانات با ما صحبت کردند اما در مورد مسائل فنی هیچ بحثی نداشتند و هر سه گزینه گفتند قرارداد سفید امضا می کنیم. زیرا اولویت ما مسائل مالی نیست و این برای من قابل توجه بود.
وی در مورد آغاز تمرینات نفت گفت: ما تمرینات مان را از روز سوم خرداد ماه آغاز خواهیم کرد.
مدیرعامل نفت تهران در مورد اینکه آیا دستیاران گل محمدی مشخص شده است، عنوان کرد: صحبت هایی که با سه گزینه داشتیم این بود که هر کدام حداقل یک یا دودستیار بیاورند و از کادرفنی که سال ها بدنه نفت را تشکیل می دهد و روی مسائل اشراف کامل دارد استفاده کنند. اتفاقا رستمی، سیدی و خداداد مربی بدنساز مورد تایید این سه مربی قرار داشتند و به امید خدا از حضور این افراد استفاده می کنیم.
وی در مورد مدت قرارداد گل محمدی عنوان کرد: قرارداد امروز به امضا می رسد اما طبق صحبت هایی که داشتیم تصمیم ما بر ثبت قرارداد یک ساله بوده است.