بر اساس رده بندی اعلام شده باشگاه های دنیا، پرسپولیس با پنج پله صعود در رده ۱۷۹ باشگاه های دنیا و استقلال هم با ۷ پله صعود، در جایگاه ۱۸۰ قرار گرفت.

رده بندی