عامل باخت استقلال عدم استفاده از امیر تتلو!

 

امیر تتلو برای باخت استقلال به العین تحلیل خاص خودش را دارد.

 

امیرحسین مقصودلو که مدت هاست خودش را فوتبالیست می داند و از همه مربیانی که از استعداد او بهره نمی برند شکایت دارد، پس از شکست استقلال، نتیجه بد این تیم مقابل العین را به عدم استفاده از خودش ربط داد.

 

 

 

 

امیر-تتلو1