پیش از شروع مسابقه رشید مظاهری پیراهن مشکی بر تن داشت که داور مسابقه به او دستور داد رنگ پیراهنش را عوض کند تا مشکلی برای بازیکنان پیش نیاید. رشید مظاهری نیز رنگ دوم پیراهن گلرهای ذوب آهن که قرمز است را برتن کرد تا کار را ادامه دهد.


گفتنی است سپاهان در این دیدار با لباس زرد و ذوب آهن با لباس سبز راهی میدان شده است. مهدی امینی گلر سپاهان با پیراهن مشکلی کارش را دنبال می کند و رشید مظاهری با لباس قرمز.