هرچند مورینیو در ابتدای فصل با شیاطین سرخ فاتح کامیونیتی شیلد شد اما جام اتحادیه اما قهرمانی مهم او با منچستریونایتد می تواند باشد. با این وجود، به نظر نمی رسد که آقای خاص برای این دیدار چندان استرس داشته باشد. به همین دلیل، همراه با دستیارانش، روی فاریا، سیلوینیو لورو و ریکاردو فورموسینیو، برای شام به یک رستوران اسپانیایی رفتند.

دورهمی مورینیو و دستیاران در رستوران ماتا(عکس)

دورهمی مورینیو و دستیاران در رستوران ماتا(عکس)

دورهمی مورینیو و دستیاران در رستوران ماتا(عکس)