محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند اصفهان در مورد کنارگذاشتن جاوید از گیتی پسند گفت:بعد از بازی با مس سونگون در رختکن درگیری لفظی بین لک و جاوید بوجود آمد که سرمربی تیم تشخیص داد که جاوید در بازی با دبیری در اردوی تیم نباشد.این اتفاق جزو انتخاب های سرمربی و حق مسلم اوست.به همین خاطر آقای لک نامه ای نوشت که به او در بازی با دبیری احتیاجی ندارم.

عراقی زاده با بیان اینکه بحث اخراج این بازیکن مطرح نیست تاکید کرد:جاوید بازیکن باشگاه است و به هیچوجه بحث اخراج او مطرح نیست.همانطور که ما به تعهدات خود در قبال اوعمل کردیم جاوید هم به تیم متعهد است و تا پایان قراردادش درگیتی پسند خواهد بود.او تنها برای بازی با دبیری در تیم حضور ندارد و پس از آن در جلسه ای که با حضور خود این بازیکن و لک برگزار می شود و صحبت های طرفین را خواهیم شنید در مورد جاوید تصمیم گیری می کنیم.او هم مثل بقیه بازیکنان برای تیم زحمت کشیده و جزئی از تیم ماست.