3 مورد از این بردهای قاطع در هفته اخیر ثبت شده است واستقلال برابر ذوب آهن، نفت برابر ماشین سازی، وپدیده برابر صنعت نفت آبادان، برنده شده اند .


در مسابقات لیگ امسال تیم هامیهمانی که حداقل با اختلاف 2 گل میزبانهای خود را شکست داده اند این تیم ها هستند .


هفته سوم: فولاد خوزستان 0 ذوب آهن2
هفته سوم:سیاه جامگان 0 سایپا2
هفته هفتم:سپاهان 1 پرسپولیس3
هفته هشتم:ماشین سازی 1 استقلال خوزستان 3
هفته نهم:ماشین سازی 1 پیکان 4
هفته یازدهم:نفت آبادان 0 ذوب آهن3
هفته دوازدهم:صبا 0 استقلال 2
هفته دوازدهم:سایپا0 استقلال خوزستان2
هفته پانزدهم:نفت تهران 0 تراکتورسازی 2
هفته هفدهم:فولاد 0پرسپولیس 3
هفته هجدهم:نفت آبادان 0 استقلال 3
هفته نوزدهم:صبا 0 پرسپولیس2
هفته بیستم:ماشین سازی 0 استقلال 3
هفته بیست ویکم:سپاهان 0 ماشین سازی3
هفته بیست ودوم:ذوب آهن 0 استقلال 2
هفته بیست ودوم:ماشین سازی 0 نفت تهران2
هفته بیست ودوم:نفت آبادان 0 پدیده 3