در نیمه دوم بازی امروز تیم های ماشین سازی و نفت شاهد اعتصاب عکاسان پشت دروازه تیم نفت تهران در اعتراض به رفتار بازیکنان ذخیره این تیم بودیم.

عکاسان حاضر در ورزشگاه که مشغول عکاسی از بازی بودند، با حضور بازیکنان ذخیره نفت در پشت دروازه برای عکاسی از بازی به مشکل برخوردند و در این حین از بازیکنان خواستند در سمت دیگر دروازه خود را گرم کنند که به دلیل مخالفت نفتی ها با این موضوع یک درگیری بین عکاسان و بازیکنان ذخیره این تیم به وجود آمد که به ترک زمین توسط عکاسان ختم شد.

تنش پیش بینی نشده در یادگار (عکس)