بعد از پایان بازی با پرسپولیس و زمانی که رحمتی دعواهایش با بازیکنان حریف تمام شد، او بازیکنان تیمش را برای شادی ایسلندی ساماندهی کرد تا این پیروزی بزرگ را در کنار هم جشن بگیرند. زمانی که رحمتی مشغول ساماندهی بازیکنان بود منصوریان به صف بازیکنان پیوست و خواست که خودش لیدر این جشن بزرگ باشد.


روز گذشته آنقدر برای استقلالی ها روز بزرگی بود که تمام اعضای تیم، از مربیان و بازیکنان گرفته تا کادر تدارکات و پزشکی همه وارد این جشن پیروزی بزرگ شدند و شادی خود را با هواداران تقسیم کردند.

منصوریان لیدری را از رحمتی گرفت (عکس)

منصوریان لیدری را از رحمتی گرفت (عکس)