بعد از اتفاقات عجیب و غریب انتهای دربی هشت و چهارم به یکباره یکی از هواداران پرسپولیس به سمت سید مهدی رحمتی یورش برد.او که از کاپیتان استقلال عصبانی بود دور از چشم و با سرعت به سمت رحمتی رفت که در میانه راه حسین ماهینی با قرار دادن پا جلوی پایش مانع از این اتفاق شد.این بهترین حرکت بازیکن بوشهری دراین بازی بود، ماهینی که در پست غیر تخصصی اش نتوانست بازی خوبی کند، با یک حرکت ساده از یک فاجعه بزرگ پیشگیری کرد!


عکس: امیرحسین خیرخواه

بهترین خطای ماهینی برای جلوگیری از فاجعه