شاگردان توماس توخل شب گذشته در ادامه روند ضعیفشان در این فصل 2-1 مقابل دارمشتات شکست خوردند تا اولین پیروزی فصل تورستن فرینگز، سرمربی این تیم به ثبت برسد. پس از بازی رویس به انتقاد از خط دفاع تیمش پرداخت و آن را فاجعه خواند.

رویس: افتضاح دفاع کردیم

او گفت:" ما خوب کار نکردیم. همه بازیکنان فاجعه دفاع کردند. دارمشتات موقعیت های بسیار خوبی داشت و تنها با توپ های بلند فرصت ایجاد می‌کرد. در نیمه دوم واقعا خوب کار نکردیم. هیچ تمجیدی به عملکردمان وارد نیست. متاسفانه نتیجه عادلانه بود. بازی که مربی از ما خواسته بود را انجام ندادیم. جرات پاس دادن نداشتیم.این شکست قابل توجیه نبود. باید راجع به آنچه رخ داد صحبت کنیم، نمی‌توان قیدش را زد. بار دیگر مقابل حریفی که واقعا باید شکستش می‌دادیم شکست خوردیم و این خیلی بد است."