برانکو یازده مرد خود را برای مسابقه حساس مقابل استقلال تهران مشخص کرد.

ترکیب پرسپولیس به شرح زیر است:


علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینى، محمدانصارى، حسین ماهینى، رامین رضاییان، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعى، محسن مسلمان، صادق محرمى، مهدى طارمى و وحید امیرى